Sociale lening

Met een persoonlijke lening weet u exact waar u aan toe bent. Vooraf weet u wat u moet betalen. De maandlast is vastgelegd waardoor u weet wat u maandelijks betaald aan rente en aflost. U weet dan ook precies wanneer de lening volledig afgelost is. Anders dan bij een commerciële kredietverstrekker probeert de SBN u niet meer te laten lenen dan nodig is. Daarom wordt het ook een sociale lening genoemd.

Wat kan ik lenen? is een vraag die veel mensen stellen. De Sociale Banken Nederland hanteert de volgende uitgangspunten bij het verstrekken van sociale leningen:

 • Het verstrekken van de sociale leningen stelt burgers in staat te kunnen werken aan behoud of verbetering van hun maatschappelijke positie; waaronder werk, inkomen, zorg en welzijn.
 • Het belang van de burger staat voorop, niet dat van de krediet bank.
 • Bij de sociale lening houdt de bank rekening met de totale maatschappelijke en financiële context van de aanvrager.
 • De sociale lening voldoet aan de behoefte van de burger. Het is een lening op maat.
 • Sociale Banken Nederland stelt burgers in de gelegenheid een onafhankelijk advies te ontvangen over de hoogte van de verantwoorde aflossing.

Voorwaarden sociale lening
Niet iedereen kan een lening aanvragen bij een sociale kredietbank. Er zijn regels gesteld die zijn vastgelegd in de Wet op het Consumentenkrediet en de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Deze stellen dat de gemeentelijke kredietbanken alleen leningen verstrekken aan mensen die een bruto inkomen hebben tot maximaal 130% van het wettelijk minimumloon. Dit komt erop neer dat het bruto maandinkomen exclusief vakantiegeld niet meer dan € 1.829,88 mag bedragen.

Dat betekent niet dat als u meer verdiend niet in aanmerkingen kunt komen voor een sociale lening. Een kredietbank mag ook aan personen met een hoger inkomen een lening verstrekken als één van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • de aanvrager heeft een achterstandsmelding bij Bureau Krediet Registratie (BKR)
 • de aanvrager heeft problematische schulden
 • de aanvrager kan zonder extra zekerheden door de overheid of een overheidsinstantie geen krediet krijgen
 • de aanvrager kan op grond van zijn leeftijd geen lening krijgen
 • de aanvrager heeft een tijdelijke verblijfsvergunning

U kunt bij uw eigen bank een uittreksel krijgen uit het bkr zodat u kunt zien of u een achterstandsmelding hebt. De kosten voor het uittreksel zijn ongeveer € 4,50. U moet u kunnen legitimeren dus neem een geldig legitimatiebewijs mee naar uw bank. Het uittreksel wordt doorgaans binnen twee weken naar u verzonden. Heeft u twijfels of u aan een voorwaarde voldoet? Neem dan contact op met een kredietbank bij u in de buurt.

Sociale Banken Nederland

De Sociale Banken Nederland, ook wel bekend als SBN, is een samenwerkingsverband tussen verschillende kredietbanken. Zoals de naam al aangeeft heeft de instelling een sociaal karakter zonder winstoogmerk. Het is ervoor bedoeld om de mensen te helpen.

De Sociale Banken Nederland kan u op meerdere manieren van dienst zijn:

 • Informatie over alles wat met leningen te maken heeft.
 • Advies over wat u maximaal kunt lenen.
 • Aanbieden van een sociale lening.

Bij de SBN zijn niet alle soorten leningen beschikbaar. Het doorlopend krediet is niet iets waar de SBN zich mee inlaat. Men heeft als doel dat u de lening ook weer zo snel mogelijk weer aflost. Men biedt dus alleen een persoonlijke lening aan.